Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Najstarsi białostoczanie

Projekt, który zawiera wspomnienia jednych z najstarszych mieszkańców Białegostoku, osób, które związane są z miastem od urodzenia bądź spędziły w nim większą część swojego życia. Zamieszczone tu wywiady to kopalnia informacji na temat przeszłości miasta, jego historii, przekroju społecznego i narodowościowego, relacji panujących pomiędzy mieszkańcami, architektury i topografii miasta, życia kulturalnego oraz wielu innych pokrewnych zagadnień związanych z Białymstokiem. Odnajdziemy tu również wspomnienia dotyczące trudnych lat wojny, dwóch okupacji czy okresu ustanawiania władzy komunistycznej. Zsyłki, getto, obóz jeniecki, prześladowania okresu stalinowskiego to tylko niektóre z trudnych i dramatycznych wątków z życia przywoływanych przez „świadków historii”. Oprócz swobodnej relacji sporą część każdego nagrania zajmują odpowiedzi świadków na pytania zadawane przez osobę prowadzącą wywiad, dotyczą one opinii na tematy związane z ważnymi, przełomowymi wydarzeniami dla miasta i całego kraju.