Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Wróblewski Piotr

Wróblewski Piotr

Piotr Wróblewski urodził się 10 grudnia 1935 r. w miejscowości Stacja Brzostowica (obecnie Białoruś), w rodzinie Olgi (z domu Kowalczuk) i Mariana Wróblewskich. W 1945 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem przyjechał do Polski. Początkowo osiedlili się w Bobrownikach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Bobrownikach (szkoła białoruska), później w Wierobie k. Zubek Białostockich. W 1948 r. rodzina przeniosła się do Białegostoku. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej, kontynuował naukę w Gimnazjum i Liceum Męskim przy ul. Warszawskiej (obecnie VI LO im. Króla Zygmunta Augusta). W 1955 r. dostaje się do Studium Nauczycielskiego przy ul. Złotej. Od 1957 r. uczył języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2, następnie w szkole Podstawowej nr 7, gdzie zorganizował bibliotekę szkolną. Równocześnie uczył języka polskiego w Liceum dla Pracujących (obecnie budynek III LO). W 1961 r. został zatrudniony jako organizator biblioteki nauczycielskiej w nowo powstającym Studium Nauczycielskim przy ul. Świerkowej. W tym samym roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji w Poznaniu. Zdał egzamin państwowy na bibliotekarza dyplomowanego. W 1977 r. zrobił doktorat z językoznawstwa polonistycznego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1981 r. przeszedłem na etat dydaktyczny na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, został p.o. dyrektora Instytutu. W 1982 r. uczęszczał na kurs zorganizowany przez ZDZ w Białymstoku, otrzymał świadectwo czeladnicze z tytułem czeladnika ciesielskiego. Ukończył Studium dla Nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego przy Uniwersytecie Warszawskim. W 1987 r. wyjechał wraz z żoną do Moskwy na Uniwersytet im. M. Łomonosowa, do katedry języków słowiańskich, tam obydwoje uczyli języka polskiego do 1990 r. W 2000 r. został profesorem nadzwyczajnym (habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim) Uniwersytetu w Białymstoku. Przez około 6 lat prowadził w Grodnie zajęcia z języka polskiego dla studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Od 2008 r. jest na emeryturze. Od 2010 r. prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.