Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Roszkiewicz Danuta Kazimiera

Roszkiewicz Danuta Kazimiera

Danuta Kazimiera Roszkiewicz urodziła się 15 września 1928 r. w Białymstoku w rodzinie Leokadii (z domu Kurnickiej) i Kazimierza Szumińskich. Jej ojciec był strażnikiem w więzieniu przy ul. Kopernika. Od 1935 r. uczęszczała do Szkoły Powszechnej nr 2 przy ul. św. Rocha, przeniesionej w 1938 r. na ul. Grunwaldzką. W 1941 r. wyjechała na kolonie letnie do Druskienik, stamtąd wraz z innymi dziećmi, bez wiedzy i zgody rodziców, została wywieziona w głąb Związku Radzieckiego. Trafiła do Domu Dziecka nr 5 w Ufie (stolica Baszkirskiej ASSR). W 1945 r. została przeniesiona do Domu Dziecka w Karakulinie (nad rz. Kamą, Udmurcka ASSR). W maju tego samego roku w trakcie powrotu do Polski zachorowała i trafiła do szpitala w Moskwie, później do Domu Dziecka w Zagorsku (obwód moskiewski). W grudniu 1945 r. przyjechała do Białegostoku. W 1949 r. ukończyła Gimnazjum i Liceum Żeńskie przy ul. Kościelnej (obecnie VI LO im. Króla Zygmunta Augusta). W latach 1949 – 1952 studiowała biologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1952 r. do 1954 r. w ramach obowiązku pracy uczyła chemii w Szkole Podstawowej im. TPD w Białymstoku (obecnie budynek III LO). W latach 1954 - 1956 uczyła biologii w II LO w Białymstoku. Do emerytury uczyła biologii w Zespole Szkół Medycznych przy ul. Ogrodowej. Należy do Związku Sybiraków oddział Białystok.