Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Siemieńczuk Zinaida

Siemieńczuk Zinaida

Zinaida Siemieńczuk z domu Gołubowska, urodziła się 12 maja 1935 r.  w Białymstoku na ul. Rynek Kościuszki. Ojciec był policjantem. Uczęszczała do Szkoły Powszechnej nr 9 przy ul. Kijowskiej. Następnie do Szkoły Powszechnej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury (obecnie ul. Pałacowa) stamtąd przeniesiona do Szkoły Powszechnej nr 1 (obecnie budynek III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pałacowej ). Ojca zabrali sowieci, prawdopodobnie przebywał i zginął w Riazaniu (dawne ZSRR). Pracowała w Chłodni w Białymstoku.