Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Krassowski Kazimierz Marian

Krassowski Kazimierz Marian

Kazimierz Marian Krassowski, urodził się 19 lutego 1936 r. w rodzinie Zofii z domu Ostrowskiej i Zenona Krassowkich. Ojciec był nauczycielem matematyki w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, matka telefonistką. W 1950 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 5 przy ul. Pałacowej. Następnie kontynuuje naukę w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. W 1953 r. w wieku siedemnastu lat rozpoczyna pracę w Zakładzie sieci Elektrycznych w Białymstoku. W wieku lat czterdziestu przechodzi na rentę, następnie na emeryturę. Przez całe życie mieszka na Bojarach, wcześniej na ulicy Modlińskiej, obecnie na ul. Glinianej. Zainteresowania: hodowla gołębi, szachy.