Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Zawadzka Krystyna

Zawadzka Krystyna

Krystyna Zawadzka urodziła się 29 styczna 1928 r. w Białymstoku, w rodzinie Heleny (z domu Szumińskiej) i Bohdana Skrzędziejewskich. Do ślubu jej mama pracowała w banku. Ojciec był geodetą w Okręgowym Urzędzie Ziemskim, zginął w Ostaszkowie. W 1935 r. rozpoczęła naukę w Szkole Ćwiczeń przy ul. Mickiewicza (tzw. ćwiczeniówce). W czasie okupacji hitlerowskiej uczęszczała na tajne komplety do państwa Ziemianów . Od 1941 r. w ramach obowiązku pracy pracowała w fabryce żelatynowych kapsli (produkującej lekarstwa na front). Po wojnie kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum Żeńskim przy ul. Kościelnej (obecnie VI LO im. Króla Zygmunta Augusta), następnie w Liceum Pedagogicznym przy ul. Fabrycznej. Po zdaniu matury dostaje się na wydział pedagogiczny na Uniwersytecie Łódzkim. Po miesiącu została wyrzucona ze studiów, co było związane z tak zwanym „pochodzeniem”. Wraca do Białegostoku. Zaczęła jeździć na studium ekonomiczno – finansowe do Warszawy. W 1980 r. przeszła na wcześniejszą emeryturę. Od 1990 r. należy do Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku, od 2007 r. jest jego prezesem.