Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Kula Eugenia

Kula Eugenia

Eugenia Kula urodziła się 26 listopada 1928 r., w Białymstoku w rodzinie Heleny (z domu Gołaszewskiej) i Wacława Tokarczyków. Mama zajmowała się domem, ojciec był zawodowym podoficerem w 10 Pułku Ułanów Litewskich. Przed wojną uczęszczała do Szkoły Powszechnej nr 13 przy ul. 11 Listopada. Podczas okupacji mieszkał z dziadkami i rodzeństwem w Horodnianach pod Białymstokiem. W czasie okupacji sowieckiej uczęszczała do szkoły powszechnej w Księżynie. W 1945 r. przeniosła się do ojca, na ziemie odzyskane pod Poznań. Wróciła w 1946 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia. W 1946 r. uczęszczała na kurs maszynopisania i w tym samym roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Skarbowym w Białymstoku. Od 1963 r. pracowała jako intendentka w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Pułaskiego, później w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Kamiennej. W miedzy czasie rozpoczęła naukę w Szkole Handlowej przy ul. Warszawskiej. W 1978 r. przeszła na rentę zdrowotną. Od 1985 r. jest przewodniczącą Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i Ich Rodzin w Białymstoku.