Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Koszewski Jerzy

Koszewski Jerzy

Jerzy Koszewski (herbu Ciołek) urodzony 20 lutego 1932 r. w Białymstoku w rodzinie Ksieni (z domu Smółko) i Józefa Koszewskich. Ojciec był dozorcą. W 1939 r. czasie okupacji radzieckiej rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 8 przy ul. Jurowieckiej. Od 1941 r. uczęszczał na tajne komplety, m.in. do Anny Rejzner. Od 1944 r. uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 5 przy ul. Pałacowej, następnie do Szkoły Powszechnej nr 1 (róg Sienkiewicza i Ogrodowej). W latach 1949 – 1952 był uczniem Liceum Administracyjno Handlowego w Białymstoku i Technikum Finansowego. W latach 1971 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji, ukończył aplikację radcowską. Pracował m.in. jako główny księgowy w Zarządach Okręgowych Związków Zawodowych Pracowników Transportu Drogowego i Lotniczego R.P., jako radca prawny w Przedsiębiorstwie Państwowym Cukrownia „Łapy” w Łapach. Pełnił wiele funkcji społecznie m.in. prezesa Białostockiego Klubu Kolekcjonerów (był jego współzałożycielem), prezesa Towarzystwa Przyjaciół Książki oddział w Białymstoku. Odznaczony m.in. Odznaką srebrną Tysiąclecia Państwa Polskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.