Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Kalinowska Anna

Kalinowska Anna

Anna Kalinowska urodzila się 26 lipca 1930 r., w Białymstoku, w rodzinie Leokadii (z domu Bychowskiej) i Edwarda Hiżyckich. Ojciec był policjantem, został zamordowany w obozie jenieckim w Ostaszkowie (ZSSR). W 1937 r. rozpoczęła naukę w Szkole Powszechnej nr 5, przy ul. Pałacowej. W kwietniu 1940 r. z mamą i starszą siostrą Ireną została wywieziona w głąb Rosji, do Kirgistanu. Po około 3 latach zezwolono rodzinie na przeprowadzkę do Pawłodaru (Kazachstan). W kwietniu 1946 r. wraz z siostrą i mamą wróciła do Białegostoku. Kłopoty ze znalezieniem mieszkania zmusiły rodzinę do przeniesienia się do Wasilkowa (rodzinnej miejscowości matki), tam pani Anna ukończyła szkołę podstawową. Po powrocie do Białegostoku, ukończyła dwu i pół letni kurs brakarza i rozpoczęła pracę w Państwowych Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Sierżana w Białymstoku, pracowała tam do emerytury, na którą przeszła w 1984 r. Należy do Związku Sybiraków oddział Białystok.