Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Bojary

Pierwszy projekt realizowany w ramach Mediateki CLZ, zainicjowany w 2010 r., który ma na celu ochronę i popularyzację pamięci o jednej z najstarszych białostockich dzielnic – Bojary. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy byłych i obecnych mieszkańców  dzielnicy. „Bojarczycy” dzielą się z nami swoimi wspomnieniami dotyczącymi wyglądu tej części miasta, ludzi tu mieszkających, sąsiadów, ogólnie znanych osobistości, charakterystycznych postaci, a także codziennego i „odświętnego” życia  na Bojarach. Wyrażają również swoją opinię na temat możliwości lub zaprzepaszczonych szans na ochronę tej dzielnicy. Wraz ze wspomnieniami gromadzona jest ikonografia dokumentująca wygląd i życie toczące się w dzielnicy począwszy od przełomu XIX i XX wieku na latach współczesnych kończąc.