Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Święcka Elżbieta

Święcka Elżbieta

Elżbieta Święcka, lat 57 (1957 r.), ur. w Białymstoku, mieszkanka domów przy ulicy Koszykowej 4a, następnie Staszica 10, ukończyła Politechnikę Białostocką, wydział budownictwa lądowego (1983 r.). Pracowała m. in. jako: inżynier budownictwa lądowego, jubiler, ubezpieczyciel; aktualnie wraz z mężem prowadzą firmę zajmującą się budową kominków. Życie osobiste i rodzinne: mąż Cezary, syn Jacek, córka Zuzanna. Pasje/zainteresowania: malarstwo, wykonywanie kopii obrazów.