Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Białostoccy esperantyści

Projekt zainicjowany w 2012 r., którego celem jest przybliżenie działalności i sylwetek białostockich esperantystów skupionych w Białostockim Towarzystwie Esperantystów oraz innych organizacjach esperanckich. Dzięki nagraniom dowiadujemy się o korzyściach płynących z „bycia esperantystą”, motywach, które skłoniły nagrywane osoby do nauki esperanto, egzotycznych podróżach i przyjaźniach, jakie zawarli dzięki znajomości języka uniwersalnego. W wywiadach znajdziemy również refleksje nagrywanych osób na temat 94. Światowego Kongresu Esperanto, który odbył się w 2009 roku w Białymstoku oraz współczesnej kondycji języka esperanto. Wywiady zainteresują każdego, kto kiedykolwiek uczył się jakiegoś języka obcego. Prezentowany materiał może też okazać się pomocny w refleksji, a może także pracach badawczych nad fenomenem esperanto oraz białostockim ruchem esperanckim. Nagrania ilustrowane są zdjęciami z domowych archiwów esperantystów.