Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Zejdler Andrzej

Zejdler Andrzej

Andrzej Zejdler, ur. 10 marca 1962 r. w Białymstoku, absolwent Liceum Elektrycznego Zawodowego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku-kierunek filologia angielska, pracował m.in. jako monter układów elektronicznych w Wojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów „Odnowa” w Białymstoku i Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet”, starszy referent w Biurze Turystyki Esperanckiej „Esperantotur” w Bydgoszczy, oddział w Białymstoku, dyrektor ds. turystyki w „Esperanto-Servis” sp. z o.o. w Białymstoku, jest nauczycielem języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Białymstoku. Przynależność organizacyjna: Polski Związek Esperantystów, Oddział Wojewódzki w Białymstoku (1988-1990), Białostockie Towarzystwo Esperantystów (od 1990). Zainteresowania: esperanto, angielski, komputery, krótkofalarstwo.