Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Iwanowicz Jerzy

Iwanowicz Jerzy

Jerzy Iwanowicz, lat 57 (1957 r.), ur. w Białymstoku, ukończył Politechnikę Białostocką (studia wieczorowe) inż. mechanik. Pracę w FP i U rozpoczyna w 1976 r. na stanowisku szlifierza. Kolejne stanowiska na których pracuje to: dyspozytor warsztatowy, planista, kierownik zmiany, kierownik obsługi przygotowania produkcji, planista, kierownik wydziału, kontroler jakości. W Fabryce pracuje do dziś. Przynależność organizacyjna: Związki Zawodowe. Życie osobiste i rodzinne: żona Mirosława, synowie: Łukasz, Piotr, Bartosz. Pasje/zainteresowania: sport (piłka nożna), filatelistyka, muzyka (grał na perkusji i puzonie).