Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Gawałkiewicz Lech Jerzy

Gawałkiewicz Lech Jerzy

Lech Jerzy Gawałkiewicz, lat 70 (5 lipiec 1944 r.), ur. w Białymstoku, wykształcenie średnie techniczne, ukończył Przyzakładową Szkołę Zakładową przy FP i U. Pracę w FP i U rozpoczął w 1965 r. na stanowisku rozdzielca warsztatowy. W kolejnych latach pracował jako kontroler jakości, planista, instruktor nauki zawodu na tokarkach, referent ds. zaopatrzenia, mistrz modelarni i stolarni. Pracę w FP i U zakończył w 2003 r. odejściem na wcześniejszą emeryturę.Przynależność organizacyjna: Solidarność od 1982 do emerytury w 2003 r.Życie rodzinne: żona, 3 dzieci, 5 wnucząt.Pasje/zainteresowania: sport, szczególnie siatkówka.