Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Boublej Janina

Boublej Janina

Janina Boublej, lat 77 (1937 r.), ur. w Białymstoku, ukończyła Technikum Ekonomiczne w Białymstoku. Pracę w FP i U rozpoczęła w 1965 r. Przez całą karierę zawodową pracowała w dziale socjalnym na różnych stanowiskach: kierownika, zastępcy kierownika, referenta. Do jej głównych obowiązków należała organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wymiany wczasów, prowadzenie ambulatorium zakładowego, opieka nad emerytami i rencistami, byłymi pracownikami FP i U, opieka nad klubem seniora, organizacja choinek zakładowych. W 1990 roku przechodzi na emeryturę. Przynależność organizacyjna: przez krótki okres PZPR. Życie osobiste i rodzinne: córka Łucja. Pasje/zainteresowania: zwierzęta (posiada pięć kotów).