Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Borecki Władysław

Borecki Władysław

Władysław Borecki, lat 73 (1941 r.), ur. w Białymstoku, ukończył Technikum Mechaniczne przy ul. Broniewskiego w Białymstoku. Pracę w Fabryce Przyrządów i Uchwytów rozpoczyna w 1957 r. na stanowisku tokarza rewolwerowego. W 1959 r. zostaje ustawiaczem maszyn, następnie mistrzem. W 1975 r. awansuje na kierownika wydziału korpusów i montażu uchwytów. W 1999 r. odchodzi na wcześniejszą emeryturę. Przynależność organizacyjna: Yacht Club Polski, TKKF (Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej)- sekcja piłki siatkowej. Życie osobiste i rodzinne: żona Weronika, synowie: Andrzej i Krzysztof, córka: Anna. Pasje/zainteresowania: turystyka, sport (żeglarstwo, wspinaczka po górach), książki historyczne.