Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Sterkowiec Jan

Sterkowiec Jan

Jan Sterkowiec, lat 65 (1949 r.), ur. w Rzepienniku Suchym, woj. małopolskie, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie, następnie Politechnikę Białostocką. Pracę w Fabryce Przyrządów i Uchwytów rozpoczął w 1972 r. w należącym do Fabryki Zakładzie Doświadczalnym Pneumatyki Obrabiarkowej i Narzędziowej na stanowisku technologa. W 1979 r. awansuje na kierownika Wydziału Narzędziowni. W latach 1981 – 1989 jest kierownikiem Działu Planowania. W 1989 r. zostaje kierownikiem Działu BHP. W tym samym roku zostaje szefem produkcji na oddziale Uchwytów Precyzyjnych, przy Szosie Północno – Obwodowej, tzw. CT. W 1990 r. dostaje propozycję awansu na zastępcę dyrektora ds. technicznych. W 1991 r. zostaje Dyrektorem Generalnym FPiU. W 1992 r. zostaje odwołany z tego stanowiska. Zostaje przeniesiony do Działu Sprzedaży, po kilku latach zostaje oddelegowany na trzy i pół roku do angielskiej spółki. Wraca w 2002 r. Od stycznia 2003 r. znowu zatrudniony w Fabryce, jeszcze w tym samym roku dochodzi do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Przynależność organizacyjna: Związek Zawodowy Metalowców, Solidarność, PZPR, SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich). Życie osobiste i rodzinne: żona Grażyna, synowie: Marcin, Grzegorz, wnuczka Róża. Pasje/zainteresowania: sport, muzyka.