Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Sołowiej Teodor

Sołowiej Teodor

Teodor Sołowiej, lat 77 (1936 r.), ur. w Leonowiczach, woj. podlaskie, ukończył Szkołę Podstawową w Szymkach (woj. podlaskie). Pracę w FP i U rozpoczął w 1961 r. w odlewni w dziele przerobu mas. Pracował na stanowisku brygadzisty formierzy. W 1990 r. odchodzi na emeryturę. Przynależność organizacyjna, działalność społeczna: mąż zaufania, członek PZPR, Związków Zawodowych Metalowców, Solidarności, Czołowy Racjonalizator. Życie osobiste i rodzinne: żona: Maria, córki: Maria, Wiesława. Pasje/zainteresowania: uprawa działki, grzybobranie, wędkarstwo, telewizja: programy publicystyczne.