Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Rufiński Tadeusz

Rufiński Tadeusz

Tadeusz Rufiński, lat 70 (1944 r.), ur. w Białymstoku, absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1967 r. zatrudniony w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w dziale konstrukcji oprzyrządowania na stanowisku: konstruktor oprzyrządowania, od 1968 r. w Dziale Technologii, od 1970 r. kierownik Działu Produkcyjnego, od 1974 r. kierownik warsztatów szkolnych działających przy Fabryce, w latach 1977 – 85 - kierownik działu wdrożeń i programowania na maszynach, w latach 1985 – 90 – kierownik działu organizacyjno – prawnego, w latach 1990 – 2002 – kierownik działu marketingu i sprzedaży. W 2002 r. odchodzi na emeryturę. Działalność społeczna, przynależność do organizacji: PTTK, SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich). Życie osobiste: córka: Barbara. Zainteresowania: turystyka, fotografia.