Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Rożkiewicz Eugeniusz

Rożkiewicz Eugeniusz

Eugeniusz Rożkiewicz, lat 76 (1938 r.), ur. w Gródku, woj. podlaskie, ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku przy ul. Dąbrowskiego, Centralne Studium Zawodowe dla Pracujących (1987 r.). Pracę w Fabryce Przyrządów i Uchwytów rozpoczął w 1961 r. w dziale kontroli technicznej na stanowisku kontrolera. Od 1978 r. pracuje w dziale planowania na stanowisku starszego inspektora ds. gestii, następnie w dziale głównego technologa na stanowisku organizatora ruchu wynalazczego. Od roku 1983 do 1997 pracuje w dziale BHP i ochrony środowiska na stanowiskach inspektora BHP, następnie specjalisty BHP, przez pół roku pełni funkcję kierownika działu. W 1997 r. odchodzi na emeryturę. Przynależność organizacyjna: Zakładowy Klub Sportowy Metalowiec (piłka siatkowa), Klub Oficerów Rezerwy (KOR), Liga Obrony Kraju (LOK), Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej (TPPR). Życie osobiste i rodzinne: żona Aleksandra, synowie: Tomasz i Dariusz. Pasje/zainteresowania: działka, majsterkowanie, sport.