Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Uchwyty

Nagrania wywiadów z pracownikami Fabryki Przyrządów i Uchwytów/Bison-Bial, to kolejny projekt realizowany w ramach Mediateki CLZ. FPiU to przedsiębiorstwo, które przez ponad sześćdziesiąt lat działalności wpisało się w krajobraz i dziedzictwo naszego miasta. W czasie największego rozwoju zatrudniało blisko 3000 pracowników, a swoje filie otworzyło w takich miejscowościach jak Bielsk Podlaski i Kolno. To również miejsce, z którym całe swoje życie zawodowe związało wielu mieszkańców Białegostoku. Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że prawie każdy białostoczanin miał bądź ma kogoś z bliskich, rodziny, znajomych, kto pracował w zakładzie w Uchwytach. Naszym celem jest zachowanie pamięci o ludziach i miejscu. Byli i obecni pracownicy wspominają dzieje fabryki, mówią o ludziach zasłużonych dla jej działalności i rozwoju. Opowiadają, jak potoczyły się ich zawodowe losy związane z Uchwytami: mówią o tym, jak trafili do zakładu, jakie były warunki pracy, jaka atmosfera panowała w załodze. Przypominają różne momenty z życia Fabryki – trudne chwile związane z okresem strajków z lat 1980/81, ale także zakładowe wyjazdy na grzyby, na ryby, czy do Okoniówka nad jeziorem Rajgrodzkim, gdzie znajdował się zakładowy ośrodek wypoczynkowy. Większość wspomina Uchwyty z wielkim sentymentem, a bywa, że i ze łzami w oczach.