Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Edukacja

Zasób Mediateki CLZ ma również ogromny potencjał edukacyjny. Zebrane materiały stanowią bogate źródło dla edukacji formalnej (szkolnej) i nieformalnej (prowadzonej przez organizacje pozarządowe, nauczycieli w działaniach pozaszkolnych itp.), jako materiał źródłowy, ilustracyjny, wzbogacający prezentację tematów dotyczących historii XX wieku w ujęciu regionu, Polski i Europy. Dlatego częścią e-Mediateki CLZ jest też dział edukacyjny, zawierający przykładowe konspekty zajęć, wykorzystujące udostępnione on-line zasoby. Są to scenariusze zajęć dotyczące esperanto i historii ruchu esperanckiego, życia w mieście w okresie PRL-u czy doświadczeń wojennych białostoczan. Wszystkie konspekty są udostępnione na otwartej licencji Creative Commons.

Ok
arrow_back

Edukacja

Lista pobierania
 • chevron_left
 • 1
 • chevron_right
 • Białostocka kronika

  Celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania (traktowania ze zrozumieniem) tej historii. W trakcie warsztatów wprowadzamy takie pojęcia jak pamięć, czas, historia. Ponadto warsztaty mają na celu popularyzację Mediateki CLZ (oraz archiwów w ogóle) jako źródła wiedzy o historii miasta, ale też jako społecznego archiwum pamięci oraz medium, które może połączyć najmłodsze i najstarsze pokolenia mieszkańców miasta. grupa wiekowa: 10-15 lat czas trwania: 90 min liczba uczestników: 10-30 osób

 • Linia czasu

  Celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania (traktowania ze zrozumieniem) tej historii. Ponadto warsztaty mają na celu popularyzację Mediateki CLZ (oraz archiwów w ogóle) jako źródła wiedzy o historii miasta, ale też jako społecznego archiwum pamięci oraz medium, które może połączyć najmłodsze i najstarsze pokolenia mieszkańców miasta. grupa wiekowa: 15-20 lat czas trwania: 90 min liczba uczestników: 10-30 osób

 • Spacer po centrum

  Celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania (traktowania ze zrozumieniem) tej historii. Ponadto warsztaty mają na celu popularyzację Mediateki CLZ (oraz archiwów w ogóle) jako źródła wiedzy o historii miasta, ale też jako społecznego archiwum pamięci oraz medium, które może połączyć najmłodsze i najstarsze pokolenia mieszkańców miasta. grupa wiekowa: 10-15 lat czas trwania: 90 min liczba uczestników: 10-30 osób

 • Lekcja nadziei

  Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z historią powstania języka esperanto, jego najważniejszymi regułami i zasadami. W trakcie warsztatów uczniowie dowiadują się kim był Ludwik Zamenhof, w jaki sposób stworzył esperanto i jak rozwijał się ruch esperancki w Polsce i na świecie. Po zajęciach potrafią wymienić najważniejsze zasady gramatyczne tego języka. Scenariusz warsztatu powstał w oparciu o nagrania pochodzące z Mediateki CLZ - multimedialnego archiwum historii mówionej miasta i regionu, ze ścieżki tematycznej „Białostoccy esperantyści”, w ramach projektu e-Mediateka CLZ. grupa wiekowa: 10-15 lat czas trwania: 60 min liczba uczestników: 10-30 osób

 • Moje miasto w PRL

  Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z dziejami Białegostoku w epoce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz zachęcenie do skorzystania z zasobów Mediateki CLZ oraz innych archiwów. Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę na temat genezy powstania PRL, odbudowy miasta Białystok po wojnie, architektury białostockiej związanej z tamtą epoką, najważniejszymi wydarzeniami związanymi z historią i kulturą miasta w czasach komunizmu – centralne dożynki, pochody 1 maja, wypędzenie Żydów z Białegostoku, strajki w 1970 i 1980 roku, wprowadzenie stanu wojennego. grupa wiekowa: 15-20 lat czas trwania: 90 min ilość uczestników: 10-30 osób

 • Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji

  Niniejsze wydawnictwo jest podsumowaniem i uzupełnieniem seminarium pt. „Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji”, które odbyło się w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa (BOK/CLZ), dn. 18.10.2017 r. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele historii/wiedzy o społeczeństwie, edukatorzy zajmujący się historią lokalną, którzy są zainteresowani nowymi metodami pracy z uczniami/uczestnikami zajęć. Celem seminarium było zaprezentowanie edukacyjnych walorów archiwów społecznych, które gromadzą relacje świadków historii, dokumenty, zdjęcia. Podczas zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży, których scenariusze oparte są na zasobach archiwów społecznych, uczestnicy mogą poznać historię światową i polską z perspektywy indywidualnych doświadczeń jednostki, „zwykłych” obywateli. Interaktywna forma pracy z młodymi ludźmi oraz wykorzystanie archiwalnych zbiorów prowadzi do lepszego przyswajania wiedzy historycznej. Tego typu zajęcia stanowią świetne uzupełnienie szkolnej podstawy programowej. Przybliżają też młodzieży zmiany społeczne i kulturowe zachodzące w ich najbliższym otoczeniu, wzbudzają zainteresowanie historiami, które mają do opowiedzenia ich rodzice czy dziadkowie. Podczas seminarium eksperci w zakresie archiwistyki społecznej i edukacji podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z codziennej pracy zawodowej, narzędziami z których korzystają przy tworzeniu archiwów oraz metod pracy z młodzieżą opartych na zasobach archiwalnych. Część tej wiedzy pragniemy przekazać w formie krótkich, podsumowujących tekstów napisanych przez prelegentów: Monikę Koszyńską (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin), Jarosława Pałkę (Dom Spotkań z Historią), Agnieszkę Kajdanowską (BOK/CLZ) i Mariusza Bieciuka (BOK/CLZ). Mamy nadzieję, że wydawnictwo będzie dla Was zachętą i inspiracją do korzystania w Waszej codziennej pracy z bogatych zasobów archiwów społecznych. Seminarium i publikacja zostały zrealizowane w ramach projektu „e-Mediateka CLZ” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Białostoccy żydzi

  Celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i traktowania ze zrozumieniem tej historii. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają historię białostockich Żydów. Ponadto warsztaty mają na celu popularyzację Mediateki CLZ (oraz archiwów w ogóle) jako źródła wiedzy o historii miasta, ale też jako społecznego archiwum pamięci oraz medium, które może połączyć najmłodsze i najstarsze pokolenia mieszkańców miasta. grupa wiekowa: 14-19 lat czas trwania: 90 min liczba uczestników: 10-30 osób

 • chevron_left
 • 1
 • chevron_right

Wczytywanie danych...