Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Edukacja

Zasób Mediateki CLZ ma również ogromny potencjał edukacyjny. Zebrane materiały stanowią bogate źródło dla edukacji formalnej (szkolnej) i nieformalnej (prowadzonej przez organizacje pozarządowe, nauczycieli w działaniach pozaszkolnych itp.), jako materiał źródłowy, ilustracyjny, wzbogacający prezentację tematów dotyczących historii XX wieku w ujęciu regionu, Polski i Europy. Dlatego częścią e-Mediateki CLZ jest też dział edukacyjny, zawierający przykładowe konspekty zajęć, wykorzystujące udostępnione on-line zasoby. Są to scenariusze zajęć dotyczące esperanto i historii ruchu esperanckiego, życia w mieście w okresie PRL-u czy doświadczeń wojennych białostoczan. Wszystkie konspekty są udostępnione na otwartej licencji Creative Commons.

Ok
arrow_back

Edukacja

Moje miasto w PRL

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z dziejami Białegostoku w epoce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz zachęcenie do skorzystania z zasobów Mediateki CLZ oraz innych archiwów.
Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę na temat genezy powstania PRL, odbudowy miasta Białystok po wojnie, architektury białostockiej związanej z tamtą epoką, najważniejszymi wydarzeniami związanymi z historią i kulturą miasta w czasach komunizmu – centralne dożynki, pochody 1 maja, wypędzenie Żydów z Białegostoku, strajki w 1970 i 1980 roku, wprowadzenie stanu wojennego.

grupa wiekowa: 15-20 lat
czas trwania: 90 min
ilość uczestników: 10-30 osób

Dokumenty

Wczytywanie danych...