Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Edukacja

Zasób Mediateki CLZ ma również ogromny potencjał edukacyjny. Zebrane materiały stanowią bogate źródło dla edukacji formalnej (szkolnej) i nieformalnej (prowadzonej przez organizacje pozarządowe, nauczycieli w działaniach pozaszkolnych itp.), jako materiał źródłowy, ilustracyjny, wzbogacający prezentację tematów dotyczących historii XX wieku w ujęciu regionu, Polski i Europy. Dlatego częścią e-Mediateki CLZ jest też dział edukacyjny, zawierający przykładowe konspekty zajęć, wykorzystujące udostępnione on-line zasoby. Są to scenariusze zajęć dotyczące esperanto i historii ruchu esperanckiego, życia w mieście w okresie PRL-u czy doświadczeń wojennych białostoczan. Wszystkie konspekty są udostępnione na otwartej licencji Creative Commons.

Ok
arrow_back

Edukacja

Lekcja nadziei

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z historią powstania języka esperanto, jego najważniejszymi regułami i zasadami. W trakcie warsztatów uczniowie dowiadują się kim był Ludwik Zamenhof, w jaki sposób stworzył esperanto i jak rozwijał się ruch esperancki w Polsce i na świecie. Po zajęciach potrafią wymienić najważniejsze zasady gramatyczne tego języka. Scenariusz warsztatu powstał w oparciu o nagrania pochodzące z Mediateki CLZ - multimedialnego archiwum historii mówionej miasta i regionu, ze ścieżki tematycznej „Białostoccy esperantyści”, w ramach projektu e-Mediateka CLZ.
grupa wiekowa: 10-15 lat
czas trwania: 60 min
liczba uczestników: 10-30 osób

Dokumenty

Wczytywanie danych...