Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Edukacja

Zasób Mediateki CLZ ma również ogromny potencjał edukacyjny. Zebrane materiały stanowią bogate źródło dla edukacji formalnej (szkolnej) i nieformalnej (prowadzonej przez organizacje pozarządowe, nauczycieli w działaniach pozaszkolnych itp.), jako materiał źródłowy, ilustracyjny, wzbogacający prezentację tematów dotyczących historii XX wieku w ujęciu regionu, Polski i Europy. Dlatego częścią e-Mediateki CLZ jest też dział edukacyjny, zawierający przykładowe konspekty zajęć, wykorzystujące udostępnione on-line zasoby. Są to scenariusze zajęć dotyczące esperanto i historii ruchu esperanckiego, życia w mieście w okresie PRL-u czy doświadczeń wojennych białostoczan. Wszystkie konspekty są udostępnione na otwartej licencji Creative Commons.

Ok
arrow_back

Edukacja

Linia czasu

Celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania (traktowania ze zrozumieniem) tej historii. Ponadto warsztaty mają na celu popularyzację Mediateki CLZ (oraz archiwów w ogóle) jako źródła wiedzy o historii miasta, ale też jako społecznego archiwum pamięci oraz medium, które może połączyć najmłodsze i najstarsze pokolenia mieszkańców miasta.
grupa wiekowa: 15-20 lat
czas trwania: 90 min
liczba uczestników: 10-30 osób

Dokumenty

Wczytywanie danych...